top of page

NSF61  גריז  סיליקון 


חברת POLISY LUBRICANTS U.S.A  הנה יצרנית גריזים ושמנים הממוקמת בפלורידה ארה"ב 

החברה מציעה דגם גריז סיליקון ייחודי PST 599 במגוון קשיות : 

NLG  - I

NLG  -II

NLG -III

שלושת הדגמים בעלי אישור NSF מי שתייה סעיף 61 

ניתן לקבל את הגריז בשפורפרות 150 גרם , חצי קילו , קילו , גאלון ו 18 קילו פח 

כל הדגמים מגיעם עם ניירת אנליזה 

שימושים עיקריים לגריז הסיליקון בעולם המיים - שימון ושיפור אטימה של אטמי גומי בברזים וצנרת מיים 

מתקני שתייה , ברי מיים , שימון ממברנות במתקני התפלה 

שימושים נלווים - משחות חליצה ליציקות פלסטיק , שימון וגירוז של חלקי פלסאיק וגומי נעים במפעלי מזון ושתייה 

סיליקון גריז NSF 61 מי שתייה 
bottom of page