ITW טכנולוגייית איטום ואבטחה תעשיית הגז 

תאגיד עולמי אמריקאי אירופאי המאגד תחתו מספר גדול של יצרני חומרי גלם ותחזוקה לתעשייה הכבדה 

VARY BOND  

יצרן המתמחה במתן פתרונות איטום , אבטחה , שימון , סיכוך לתעשיות הגז והמים 

חומרים אלו רשומים ומאושרים במכוני התקינה הן האמריקאיים - מעבדות 

UL- NSF 61 - DRINKING WATER

והן במכוני התקינה האירופאיים 

DVGW  

מי שתייה ומערכות להולכת גז 

ITW 

מציעה קו נרחב של פתרונות איטום ואבטחה לעולם הולכת הגפ"מ הביתי והתעשייתי

פתרונות אלו נבדקו ומאושרים על ידי תקינה

אירופאית מחמירה 

פתרונות אלו כוללים :

אבטחת צנרת גז ווסתי מיכלים המאפשרת פתיחה קלה בטווח ארוך של שימוש אך במקביל מבצעת:

אבטחה - נעילה בחוזק נמוך 

VARY BOND 15-72 - משחה טפלונית אנאירובית במיכל נח ליישום - אקורדיאון 

אבטחה -נעילה חוזק בינוני 

VARY BOND 15-77  - משחה טפלונית אנאירובית במיכל נח ליישום - אקורדיאון 

אבטחה - נעילה חוזק גבוהה מאוד 

VARY BOND 15-86 - דבק אנאירובי  נוזלי \ סמיך 7000-9000 CPS להברגות של מחברי גז מדוייקים ועדינים - עמידות בטמפרטורות גבוהות 

במחברים בהם אין אנו מעוניינים בפתיחה כלל 

VARY BOND 16-48  - דבק אנאירובי נוזלי דליל 

600 CPS להברגות ומחברי גז מדוייקים ועדינים

לשימוש על גבי מחברים שאין אנו מעוניינים בפתיחה חוזרת