top of page

סדרה 800

סדרה 800 דבקי קיבוע

דבקי אבטחה סדרה 800

דבקי קיבוע ואיטום אנאירוביים

דבקים אנאירוביים לקיבוע משטחים גליליים כדוגמא צירי מנועים, ממסרי הילוכים, מסבים,פינים ועוד.. 

קיבוע יעיל, מהיר, אמין וחסכוני המחליף אמצעי אבטחה וקיבוע מכניים מסובכים.

דבקים אלו הנם נוזליים חד מרכיבים 100% פעילים אשר מתמצקים במלואם לפלסטיק תרמוסטי כאשר הם נחשפים לסביבה נטולת

אוויר בעת הידוק בין שתי משטחי מתכת גליליים, שכבת פלסטיק זו אוטמת מרווחים ויוצרת שכבת איטום בנוסף לפעולת הקיבוע.

לדבקים אלו אישור מי שתייה NSF 61  , תקן צבאי אמריקאי MIL STANDARD  - ASTM D 53636 

HERNON 823 
HERNON 823.jpg .png

דבק קיבוע צילינדריאלי אנאירובי ירוק בעל צמיגות נמוכה מאוד , המיועד במיוחד לקיבוע גליל לקדח כאשר מרווח המילוי קטן , מיועד לאפיציות דחק בהן המרווח הוא עשירית המ"מ  ומטה .

דגם דבק זה מועשר בראדיקלים חופשיים של נחושת אשר מאפשרים לדבק להתקשות גם בסביבה בה נשאר מעט שמן \ לכלוך או שהמתכת פאסיבית במיוחד ובדרך כלל נדרש פריימר 

HERNON 843 

NSF 61 LOGO.png

דבק קיבוע צילינדריאלי ואבטחת ברגים אנאירובי ירוק צמיגות בינונית 3500 CPS   

דגם זה מועשר בראדיקליים חופשיים , תכונה המאפשרת לדבק להתקשות ולאטום בצורה מהירה מדגמים מקבילי ובכך לאפשר בדיקת אטימות מהירה בקו הייצור , סיגרת מרווח עד 0.3 ממ , נעילה מהירה גם על מתכתות פאסיביות 

דגם זה אושר לשימוש במכלולים של תבריגים וצירים הבאים במגע עם מים חמים או קרים לשתייה חוזק נעילה גבוהה מאוד . 

HERNON 842

HIGH TEMP.png

דבק קיבוע צילינדריאלי ואבטחת ברגים אנאירובי אדום צמיגות גבוהה - סמיך 7000 CPS   

דגם זה פותח לבצע נעילה, 

 אבטחה , חוזק גבוהה מקסימילי ועמידה בטמפרטורות סביבה גבוהות עד קיצון למשפחת דבקים זו - 232 מעלות צליוס 

משמש בעיקר לקיבוע הברגות גדולות במערכות הנעה הקרובות למקור פליטת חום גבוהה וקבוע 

זמן מיצוק ארוך יחיסית - איטי מאפשר ביצוע הרכבות מסובכות . 

HERNON 822

low temp.png
mil standrd .png

דבק קיבוע צילינדריאלי אנאירובי ירוק בעל צמיגות נמוכה מאוד , המיועד במיוחד לקיבוע גליל לקדח כאשר מרווח המילוי קטן , מיועד לאפיציות דחק בהן המרווח הוא עשירית המ"מ  ומטה .

דגם דבק זה מוגדר כחזק ביותר מבחינת כח גזירה במשפחת דבקים זו . 

לדבק זה מאושר לפי תקן מיל MIL STANDARD  אמריקאי וכן ASTM D5363  

יתרון מובהק לדבק זה היא יכולתו לתת מענה איטומי וריבוע גם מתחת למינוס 55 צלציוס 

bottom of page