top of page
קטלוגים
ITW

תאגיד עולמי אמריקאי אירופאי המאגד תחתו מספר גדול של יצרני חומרי גלם ותחזוקה לתעשייה הכבדה 

VARY BOND  

יצרן המתמחה במתן פתרונות איטום , אבטחה , שימון , סיכוך לתעשיות הגז והמים 

חומרים אלו רשומים ומאושרים במכוני התקינה הן האמריקאיים - מעבדות 

UL- NSF 61 - DRINKING WATER

והן במכוני התקינה האירופאיים 

DVGW  

מי שתייה ומערכות להולכת גז 

ניתן להתרשם מגיוון המוצרים של התאגיד בקטלוג המצורף 

bottom of page