דבקים

אבטחה -נעילה חוזק בינוני 

VARY BOND 15-77  

משחה טפלונית אנאירובית במיכל נח ליישום - אקורדיאון 

דבקים- אבטחה ואיטום צנרת גז ו