top of page
אבטחת הברגות פלסטיק מתכת

   אבטחה  של הברגות  מתכת ופלסטיק 

HERNON NUTS&BOLTS 128 

בשוק המים, הגז ,תעשיית הנשק , רכב ותעופה ואפילו בעולם הדפוס, חלה מהפכה של ממש - מרבית זיווד המתכת הוחלפה בטכנולוגיית הפולימר - חומר מרוכב  -  משפחת הפוליאמידים - ניילונים , אולטם  .

המשותף לכולם - עלות זולה של חומר גלם , תכונות החומר המשיקות לעולם המתכות הקלות  ועמידותו בתנאי סביבה קיצוניים ולאורך חיי מוצר ארוכים במיוחד .

 

תופעת מדפסות התלת ממד האיצה את החדירה של חומרי הגלם הפולימרים מרוכבים לשווקים חדשים וליישומים שהיו שמורים לעולם המתכת הוותיק בלבד .  

מרבית דבקי  האיטום ואבטחה האנאירובית, אשר היו בשימוש קבוע בטכנולוגיית המתכת  נמצאו כחומרים אשר תוקפים את רכיב הפולימר כאשר  הדבק עדיין  במצב צבירה נוזלי - טרום התפלמרות , בעוד שחלקם האחר שנדמה כי ביצע את העבודה הנדרשת למעשה ביצע סידוק החומר בטווח הארוך , זאת כתוצאה משחרור אנרגייה גדול בעת שינוי מעבר הצבירה מנוצל למוצק ואי יכולתו של הפולימר לספוג את האנרגיה ולהגיע לאיזון . 

אתגר זה הוביל את השוק לבצע חיפוש מתקדם לדגמים ממשפחות דבקים וחומרי אטימה חדשים ולהתאימם למשימה .

חברת HERNON MANUFACTURING U.S.A פיתחה בעבר הלא רחוק דגם ייחודי של דבק אבטחה המתאים לאבטחה של ברגי מתכת ופלסטיק בצורה בטוחה וללא סידוק 

הדבק הנו כחלחל לצורך זיהוי , דליל יחסית ומהיר פעולה 

ניתן ליישום על גבי תבריג הבורג טרום הברגה או לאחר הברגה כסימון וקיבוע של ראש הבורג 

חוזק פתיחה נמוך , המונע פתיחה כתוצאה מרעידות ומאפשר פתיחה של הבורג באמצעות כלים ידניים סטנדרטיים 

מיועד לתבריגים מדוייקים על קוטר 25 מ"מ 

bottom of page