top of page
איטום ואבטחה מתחת לאפס 

איטום ואבטחה של מערכות הפועלות מתחת לאפס 

מערכות קריוגניות 

פיתרונות טכנולוגיים עבור מערכות אשר מיועדות לעבוד בתנאי קיצון - טווח טמפרטורה נמוך מתחת לקו האפס , טווחי המינוס 70 מעלות צלציוס הסוררים בשכבות האטמוספרה הנמוכות  ועד פעילות בסביבת קירור עמוק במערכות רפואיות , מזון או שימור- עד מינוס  163 צלציוס - חנקן נוזלי 

cariogenic pic ii.jpg
craiogenic pod.jpg

איטום  קריוגני  מחברי מערכת הברגות 

HERNON DRIP STOP 950 - משחת איטום אינרטית טפלונית סמיכה מאוד .

מיועדת לאיטום בתבריגים עד 1" , עמידות בלחצים גבוהים של נוזל עד 10,000 PSI 

אינרטית לחלוטין ומיועדת למערכות חמצן ושאר כלורידים ומחמצנים חזקים אחרים 

עמידות בטוח טמפרטורה נמוך מאוד עד 163 מינוס צלציוס ו ועד 150 C בפלוס . 

מניעת היתפסות בין מתכות  לאחר תנאי קיפאון ,

 

מתאימה לציוד צלילה , רפואי קריוגני , מערכות הזנה של חמצן נוזלי , תאי הקפאה בחנקן נוזלי 

איטום ואבטחה ברגים וצנרת 

HERNON DRIP STOP 921 - משחת איטום אנאירובית טפלונית חוזק אבטחה גהוהה לתבריגים מגוונים עד הברגות צנרת 2" 

עמידות בטוח טמפרטורה נמוך מאוד עד 73 מינוס צלציוס ו150 C בפלוס . 

עד 3000 PSI , לחץ פריצה נוזל , עמידות בשמנים דלקים מינרליים וסולבנטיים 

מניעת קורוזיה גלוונית בין מתכות , אפשרות לפתיחה חוזרת באמצעות כלי עבודה בלבד 

frizzer carigenic pic.jpg

איטום  קריוגני  תעשיית המזון והרפואה 

HERNON silastomer 333  -  

מערכת סיליקון אצטי חד רכיבי , סמיך פאסטה 

לאיטום מהיר של קווי תפר ומכלולים הבנויים להקפאה עמוקה עד 56 C מינוס .

עמידות בסולבנטים טובה , לאחר התפלמרות סופית נוצר אטם גמיש עמיד בטמפרטורות קיצוניות , לא רעיל ומאושר למגע עם מזון 

לפי תקן FDA 21 CFR 177.2600 או תקן NSF 51 .

עמידות בטוח טמפרטורה נמוך מאוד עד 57 מינוס צלציוס ו ועד 200C בפלוס . 

מתאימה לציוד אחסנת מזון בהקפאה , רפואי קריוגני . 

bottom of page